שרון, 22

אבשלום, 50

Shlomo, 45

דורון, 31

Eden, 22

Ilona, 28

לורנס, 45

Luz, 39

ענת, 38

Nira, 52