שימשי, 22

Ariel, 48

אורח, 31

שולי, 56

נבו, 40

הדר, 39

שרית, 44

Livnat, 26

שירי, 40

רובי, 30