מימי, 54

מודי, 28

dany, 49

דורי, 54

מועתסם, 35

אורח, 32

כרמל, 27

Haim, 31

שרית, 38

מירי, 25