Shani, 26

זיוי, 61

רוני, 64

אשר, 43

Adi, 54

Nerya, 48

Liza, 37

Efrat, 22

עידו, 26

טובי, 63