אופק, 22

מיקה, 63

מירה, 51

שחר, 38

אייל, 45

Ido, 28

Mor, 36

אילן, 45

Karin, 41

אלי, 72