ליעם, 23

עומר, 25

ניסים, 39

שין, 55

רמי, 44

שירן, 38

Ziva, 57

מיכה, 67

עשרי, 68

Inbar, 25