נטלי, 28

מיכאל, 35

Fouad, 39

זוהר שמעון, 22

Odelia, 35

יעקב, 56