גלית, 45

Yosef, 46

בת-ציון, 27

miki, 42

Jon, 39

חן בן, 26